За останні роки в Україні певними методичними засадами сформувалися такі основні моделі навчання:

 • пасивна

 • активна

 • інтерактивна

Інтеракція – це безпосередня взаємодія та взаємовплив певної групи людей в ході спілкування. Саме це вкладається в основу інтерактивного методу навчання.

Мета полягає в тому, щоб створити комфортні умови навчання, де кожна дитина буде почутою та побаченою, а також зможе відчути свою інтелектуальну спроможність і успішність.

 

Принципи роботи інтерактивного навчання

 • Активність. Залучення всіх учнів до спільної роботи. Діти працюють на спільний результат.

 • Зворотній звязок. Заохочення до обговорення, дискусії, висловлення власної думки.

 •  Експеримент. Активний пошук нових ідей та шляхів вирішення поставлених задач.

 • Довіра. Важливо щоб учень не лише поважав педагога, а й довіряв йому, відчував підтримку.

 • Рівність поглядів. Можливість для учня побути в ролі організатора, лідера. Учитель висловлює свою думку на рівні з іншими учасниками процесу.

Взаємодія педагога та учня

На відмінну від активної і пасивної моделі навчання, де педагог виступає як «джерело знань», організатор, контролер, в інтерактивній моделі учитель є наставником. Він розкривається перед учнями. Забезпечується демократія між педагогом та учнями. Роль учнів є надзвичайно активною. Оскільки вони приймають важливі рішення, виконують багато завдань самостійно, спілкуються між собою, а також поєднують різні види діяльності. Джерелом мотивації є не оцінка, а прагнення здобути знання. Відсоток засвоєння інформації є високим, оскільки контроль учителя за обсягом і глибиною засвоєння знань є опосередкованим. Передбачені результати роботи. Але варто зазначити, що інтерактивне навчання потребує від педагога додаткових знань з психології спілкування, адже потрібно налагодити контакт з кожною дитиною.

 

Класифікація методів інтерактивного навчання

 1. Групове навчання: «Карусель», «Акваріум», «Робота в парах», «Робота в трійках», «Діалог», «Синтез думок», «Спільний проект», «Пошук інформації».

В ході такого навчання обговорюється новий матеріал, з метою його осмислення та закріплення. У дітей розвиваються навички спілкування в групах, вміння висловлюватись і критично мислити, переконувати, відстоювати свою думку і в той же час позитивно сприймати критику на свою адресу.

 1. Колективно-групове (фронтальне): «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Навчаючи-вчуся», «Ажурна плитка», «Аналіз історій і ситуацій», «Велике коло», «Дерево розвязань».

Цей метод передбачає одночасну, спільну роботу. Зазвичай одні учні подають інформацію, яку перед тим підготували вдома, а інші сприймають її, тобто відбувається обмін, діти спілкуються між собою, вчать одне одного. Завдяки цьому методу за короткий проміжок часу засвоюється велика кількість інформації.

 1. Навчання у грі: «Імітація», «Рольова гра», «Спрощене судове рішення», «Громадські слухання».

Навчання у грі дає можливість самовиражатись, забезпечує контроль виведення емоцій. Коли діти залучені, витрачається менше часу на подолання труднощів з дисципліною. В ігровій формі діти краще сприймають інформацію, стають активнішими та розкутішими, позбуваються комплексів.

4.  Навчання у дискусії: «Прес», «Дискусія», «Дебати», «Нескінченний ланцюжок», «Займи позицію», «Зміни позицію».

Метод формує навички співробітництва через дискусії. В даному випадку можуть виникати проблеми, якщо учень не має власної позиції, а якщо і має то соромиться її висловити. Або навпаки, дитина не вміє слухати інших і не готова іти на компроміс. Тому метою цього методу є навчити дітей співпрацювати, поважати один одного, поводитись гідно під час суперечок, бути справедливими, щирими та толерантними.

Результати інтерактивної моделі навчання

Варто відзначити, що інтерактивне навчання не є окремим видом роботи. Ця модель доповнює системи методів навчання. Це інструмент, який дозволяє урізноманітнити заняття. Практика показує, що таке навчання приносить хороші результати, дозволяє досягти успіху. А також збільшується процент засвоєння знань. Учень розвиває свою компетентність на всіх предметах. Має можливість перенести отримані знання, навички та способи діяльності на позашкільне життя і застосовувати їх у майбутньому.

Завдяки дослідженням, які були проведені Національним тренінговим центром в США у 1980-х роках, була створена схема - «Піраміда навчання». На ній зображені відсотки засвоєння матеріалу через різні моделі навчання. Згідно з нею видно, що найбільших результатів можна досягнути саме за умов інтерактивного навчання.

Оскільки діти засвоюють шкільний матеріал шляхом усного та зорового сприйняття інформації, тому буде доречним застосовувати в школі інтерактивне обладнання, яке має розширений функціонал. Це інтерактивні дошки, проектори, інтерактивні проекції з різноманітними іграми. Використання такого обладнання створить відповідну атмосферу, дозволить швидше запам’ятати матеріал  та зосередити увагу. А також значно спростить роботу, зробить процес навчання  цікавішим та захопливим.

В інтернет-магазині «Інклюзія» ви зможете придбати все необхідне обладнання для облаштування навчального класу, що сприятиме ефективному та успішному навчанню.