Завдяки впровадженню інклюзивного навчання, діти з особливими освітніми потребами мають змогу відвідувати шкільні та дошкільні заклади. Адже, згідно Конституції України, кожна дитина має право на освіту.  Інклюзивна освіта доступна для дітей, які мають інтелектуальні порушення, затримку психічного розвитку, порушення зору, слуху та мовлення, порушення функції опорно рухового апарату, розлади спектру аутизму тощо.

Батьки чи опікуни дитини мають право обрати дошкільний заклад, який розташований найближче до місця проживання, без будь-яких дозволів та направлень. Рішення про відвідування ДНЗ приймають батьки на основі висновку психолого-медико-педагогічної комісії. Ця консультація є рекомендаційною і спрямована на те, щоб краще вивчити особливості психічного розвитку дитини, її навички, можливості та потреби, соціальний досвід та засвоєння знань.

На підставі заяви, відповідних документів та попереднього погодження з керівником закладу створюється інклюзивна група, незалежно від підпорядкування та форми власності ДНЗ.

Створення таких груп це крок назустріч дитині через новий підхід до виховання та навчання. Важливим є те, щоб не дитина підлаштовувалась під систему, а щоб система враховувала її потреби. Перш за все, потрібно правильно облаштувати простір в інклюзивній групі, забезпечити рівні умови перебування для всіх дітей та виконання корекційно-розвиткового та навчально-виховного процесів, організувати психолого-педагогічний супровід.

Керівник повинен завчасно подбати про спеціалістів, які будуть долучені до процесу навчання.

Комплексний підхід - найкраще рішення для навчання та виховання.

Тому в інклюзивних групах, крім вихователя та помічника вихователя, з дошкільнятами додатково працює асистент вихователя та профільні спеціалісти. Логопед, дефектолог, психолог, медичний та музичний працівники є учасниками навчально-виховного процесу. Дітям, які самостійно не пересуваються і потребують сторонньої допомоги, призначається асистент.

Існує «Порядок комплектування інклюзивних груп у ДНЗ» і згідно нього групу можуть відвідувати до 15 осіб, 1-3 з яких з особливими освітніми потребами (ООП), в тому числі з інвалідністю.

Компетентність фахівців, які працюють в інклюзивній групі, злагодженість їх роботи це одна з умов ефективності дошкільної освіти. Вихователям, асистентам та іншим педагогам, які залучені до навчального та виховного процесу рекомендовано проходити тренінги та тестування.

Педагоги повинні створювати у групі психоемоційний комфорт. Для цього потрібно організовувати психологічні та розвиткові заняття, рухливі ігри, тренування. Використовуючи обладнання в ресурсній кімнаті, різноманітні дидактичні матеріали, розвиваючі іграшки та навчально-наочні посібники.

Особливо потрібно дбати про розвиток комунікативних навиків між дітьми. Педагоги в дошкільному закладі, перш за все, мають формувати позитивне ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними вадами. При тому не акцентувати увагу на дитині з ООП, вона не повинна займати особливе місце в групі. Достатньо щоб дитина відчувала себе природньо, безпечно і прагнула бути самостійною на скільки це можливо. При правильному підході та організації, у дітей будуть розвиватись навички роботи в команді, співпраця, взаємодопомога, вміння спільно вирішити проблему.

Також важливою є співпраця з батьками. Проведення консультативної роботи з батьками дасть можливість фахівцям краще пізнати і зрозуміти дитину. А батьки, в свою чергу, отримають інформацію про потенційні можливості дитини, про її успіхи чи невдачі, про те, чому варто приділяти більше уваги вдома. Така командна робота, підтримка і взаєморозуміння допоможе отримати чудові результати у навчанні та розвитку дитини.

 

Облаштування простору в дошкільному закладі з інклюзивними групами

В даний час інклюзія є обовязковою у школах та дитячих садках, тому при будівництві чи реконструкції цих будівель повинні створюватись всі умови для доступного, безпечного навчання та виховання дітей.

  • Безперешкодний доступ до приміщення – наявність пандусів.
  • Дотримання температурно-повітряного режиму.
  • Наявність достатнього природного освітлення та при потребі забезпечення штучним. 
  • Вибір якісних меблів та правильне їх розташування у коридорі, групі, кабінетах спеціалістів.
  • Забезпечення необхідними навчально-методичними посібниками, дидактичними матеріалами, обладнанням для занять та ігор.
  • Облаштування ресурсної кімнати для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.

Переваги інклюзивної освіти в дошкільному закладі

В інклюзивних групах діти з особливими освітніми потребами залучені до навчального процесу. Вони спілкуються з однолітками, знаходять друзів, стають відкритими та почуваються впевненіше. Долучаються до спільних ігор та творчих занять. Це все сприяє мовному, когнітивному, соціальному та емоційному розвитку.

Діти з типовим розвитком навчаються толерантності, вмінню співчувати, допомагати, підтримувати. А вихователі та фахівці краще розуміють потреби та особливості дітей, отримують новий досвід, оволодівають різними педагогічними методиками.

Тому переваги є для всіх. Успішне перебування в інклюзивних групах є чудовим початком для подальшої освіти.